Preise

Preise für Portrait Fotoshootings

Small

60min Shooting
5 bearbeitete Bilder
2 Outfits
180.-

Medium

90min Shooting
8 bearbeitete Bilder
2 Outfits
230.-

Large

120min Shooting
12 bearbeitete Bilder
3 Outfits
280.-

Using Format